Cossacks.in4.pl

 

Austria vs Turcja


AUSTRIA
Żołnierze - 3 oddziały po 120
Pikinierzy - 1 oddział po 120
Muszkieterzy 17c. - 1 oddział 120
Pandurzy 18c. - 1 odział 72
Chorwaci na konikach - 100
Łącznie: 772
TURCJA
Pikinierzy - 2 oddziały: 120 i 196
Janczarzy - 2 oddziały: 120 i 196
Spaki na konikach - 269
Tatarzy na konikach - 160

Łącznie: 1061

Wojska tureckie gotowe do ataku.

Austria nastawiona na obronę, spodziewa się ataku bardziej liczebnego przeciwnika.

Dołem atakuje mały oddział Tatarów w celu odciągnięcia części jednostek Austriackich.

Oddział żołnierzy Austriackich bez problemu rozprawia się z grupką Tatarów, jednak na odsiecz idzie oddział pikinierów ...

... i przejmuje panowanie w dolnej części pola bitwy.

W tym samym czasie z góry atakują dwie grupy Spaków, a właściwie to już tylko jedna.

Żołnierze Austriaccy wspomagani z tyłu przez Pandurów zrównują ich z ziemią.

Tym czasem decydująca bitwa rozgrywa się na środku.

Pierwszy oddział Janczarów został zaatakowany przez konnicę Austriacką. Na szczęście z tyłu stoi kolejny oddział Janczarów, przejmując ciężar walki na siebie.

Do walki włączają się Tureccy pikinierzy, w celu ściągnięcia na siebie ognia austriackich Pandurów.

Do walki stara się włączyć jeszcze drugi oddział lekkiej kawalerii austriackiej ...

... ale nic z tego nie wyszło no i jest już po bitwie.

Pozostawiona wcześniej w odwodzie część konnicy Tureckiej przejmuje i niszczy Austriackie miasto.

Zgodnie z obietnicą nie wykorzystywaliśmy w tej rozgrywce artylerii i było chyba ciekawiej. Mocną stroną Turcji są na pewno strzelcy (Janczarzy), swoją rolę w grze doskonale spełnili również pikinierzy, jednak do siły konnicy Tureckiej można mieć wiele zastrzeżeń. W związku z tym, że Turcja nie może przejść do 18 wieku wszystkie jednostki można produkować już od samego początku (stąd przewaga liczebna), poza tym czas ich produkcji jest krótki. Ogólnie Turcja doskonale nadaje się do rozgrywki zaplanowanej na krótki czas.
WiKi

Austria ma wielkie budynki, dużo większe niż inne państwa. Jednostki żołnierzy z tarczami są dość odporni na strzały z łuków. Mimo, że ich siła ataku jest mniejsza od pikinierów to ogólnie sprawiają wrażenie jednostek lepszych - sprawdzają się dobrze na pierwszej linii. Wycięli w pień Tatarów bez większych strat. Muszkieterzy mimo, że w zbrojach nie charakteryzują się niczym specjalnym. Bardzo słaba jest lekka jazda Chorwatów (Croat) czy jak ich tam zwał. Nie odegrali żadnej roli podczas bitwy. Doskonali są za to Pandurzy z XVIII wieku. To świetni strzelcy z niedrogimi ulepszeniami. Gdyby tak było ich 2 oddziały to kto wie jak potoczyły by się losy tej bitwy. 
NetCop


<<< Powrót


Cossacks: European Wars™ is a game by CDV Software.
Copyright © 2001 www.in4.pl. All Rights Reserved.